Workshops

WORKSHOPS

För företag och grupper


Kick-off

SMART TEAM


Fokus på personlig-, grupp- och företags-utveckling. Teambuilding med hjälp av värdebaserad psykologi och NLP.

Syftet med Kickoffen är att få ta del av de värdefulla verktygen samt inse behov och värde av olika medarbetare i gruppen och lära sig att samarbeta. Det är en ganska unik kickoff där vi använder oss av kända psykologiska verktyg och mina egna unika metoder som skapats efter många års erfarenhet och praktik.

KICK STRESS OFF


Ni i teamet får lära er smarta och innovativa stresshanteringsverktyg som ska hjälpa er att förebygga utmattning och stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.

Syftet med den här Kickoffen är att screena och identifiera möjliga stressorer som kan ställa till det eller som redan nu ställer till det i verksamheten. Här kan du förvänta dig att få mer förståelse för hur vi människor fungerar och vad som behövs för att "Kicka Stressen Off".

ÅTERHÄMTNINGS-KICK


Ladda dina batterier med energigivande aktiviteter, avslappning, natur och positiv energi. Du kommer att prova på olika avslappningstekniker, meditation och andra verktyg som hjälper dig att upptäcka dina fördolda sidor. Vidga din världsbild genom djupa filosofiska diskussioner om vem du är, vad meningen med livet är och andra viktiga frågeställningar inom personlig & andlig utveckling.


Föreläsningar

SMART FÖRETAG


En föreläsning med mycket kraftfulla psykologiska tekniker som ger en helt ny syn på företagande.
Du kommer att få modeller och verktyg som visar på hur du och ditt företag kan växa och utvecklas.


Föreläsningen innehåller inte bara teoretisk kunskap utan även konkreta verktyg som kan användas av medarbetare individuellt, i en arbetsgrupp eller i en hel verksamhet som identifikations-instrument som tydligt visar företagets värderingar, ledarskapsstrategi, begränsande övertygelser, mål och tillvägagångsätt.

FÖREBYGG STRESS & UTMATTNING


Förebygg mental ohälsa på din arbetsplats.
Djupgående föreläsning om fysiologiska stressmekanismer, psykologiska funktioner samt konkreta verktyg för stresshantering.
Föreläsningen är baserad på den nyaste forskningen  och uppbyggd på ett underhållande och lättsamt sätt för att lättare kunna ta till sig det bitvis avancerade materialet.

Gruppsessioner

MEDITATION


Privat eller i grupp.
Meditationssessionerna: Vipassana, vägledd meditation, kroppsscanning, tyst meditation, chakrameditation, mantrameditation, AUM-meditation, Sri Yantra.


Under Vipassana-meditationen använder man sin kropp och sitt eget sinne som fokusobjekt vilket underlättar för oss att vara i nuet eftersom kroppen aldrig reser i tid.


Vägledd meditation gör det möjligt att koncentrera sina tankar och på sikt uppnå ett tillstånd av inre lugn, sinnesfrid och avslappning.


Kroppsscanning är meditation inom Mindfulness som lär känna och lyssna på sin kropps signaler som kan hjälpa oss att fatta kloka beslut.


Chakra-meditationen gör dig medveten om dina sju energicentra i kroppen och hjälper till att öppna upp, aktivera och balansera hela kroppens energiflöde.


Under Mantra-meditationen sätter vi själva ihop en positivt laddad mening och upprepar det om och om igen under meditationen, som en hjälp att uppehålla uppmärksamheten från våra vandrande och snurrande tankar.


AUM-meditation aktiverar och ger energi till de olika delarna av kroppen och ger en renande efterklang genom hela systemet. Dessutom kan det ge fred och balans i meditatörens system och är känt för att befria människor från många fysiska och psykiska besvär när den utövas regelbundet.

BODYFLEX


Andas ut oönskade centimetrar och andas in energi och vitalitet! Lär dig en unik träningsmetod som inte är särskilt tidskrävande och är enkel att utföra för de allra flesta.


Bodyflex är en andningsövning baserad på en kombination av djupandning med hjälp av diafragman och en uppsättning stretch-och spänn-övningar.
Det är det ”extra” syrets sidoeffekt som bidrar till fettförbränning, minskning av övervikt, förbättring av hälsan och en energiökning i kroppen.


Prislista