Kundalini Innerdance

Ta en bekväm position, blunda och följ musiken in i en meditativ tillvaro. Utforska vad som kan uppenbara sig under denna unika upplevelse

Närmaste Kundalini Innerdance session blir den 25 maj i ÄLVSBYN kl. 10:00 tillsammans med Yingyoga (KLANGSTUGAN), soundjourney och fika 

Kundalini Innerdance


Upptäck djupen av din själ och tillåt den att utforska de mest subtila delarna av ditt väsen...


Kundalini Innerdance är en vacker och empatisk resa inåt, bortom det fysiska, öppnande dörrar till din inre värld. Det är en värld fylld med möjligheter att få uppleva en djup förbindelse med ditt innersta jag och att avslöja de skatter som gömmer sig där. Inom var och en av oss existerar en unik symfoni av tankar, känslor och drömmar som längtar efter att bli uttryckta.


Genom att släppa taget och omfamna det som är närvarande, vidgar du ditt hjärta för att välkomna flödet av kärlek och liv. Det handlar om att riva ned murar för att skapa plats för nya möjligheter och insikter.

Hello world

Låt musiken leda dig djupt in i ditt inre och lyssna på de berättelser som väntar på att bli hörda.


Bli ett med ditt inre och upptäck din sanna autentiska själ...

Hello world

Vad innebär Kundalini  Innerdance?


Det är en dynamisk form av meditation som fördjupar din förståelse av dig själv och din omgivning genom en ljudresa. En läkande process med rötter i de gamla traditionerna av de filippinska shamanerna, Babaylan. 


Syftet med Kundalini Innerdance är att guida oss mot en ökad medvetenhet, att väcka den inre visdomen och livskraften som genomsyrar oss alla. Genom att föra det till en ny nivå energi kan hjälpa dig att nå din innersta sanning och att öppna ditt hjärta för något större. Det erbjuder en väg till återfödelse, tillit, kärlek och överlåtelse, samtidigt som du ges möjligheten att släppa taget om behovet av kontroll.


Kundalini Innerdance ger dig en inre resa där en förändrande vibration tar plats i ditt medvetande, vilket syftar till att förändra ditt liv i sin helhet. Ingen tidigare erfarenhet av Kundalini Innerdance (eller KAP) eller meditation krävs för att delta i Innerdance. Det är en tillgänglig och inkluderande upplevelse för alla som känner sig lockade av dess kallelse.

Ljudresa - En Helande Kraft för Sinne och Kropp...


Ljud och musik för oss in i ett meditativt tillstånd, där de fungerar som en vibrerande kraft som löser upp spänningar och öppnar upp för självreflektion och insikt.

Att använda musik och ljudlandskap för inre utforskning är en etablerad teknik inom meditation och terapi, och kan främja läkning både mentalt och fysiskt.


Kundalini Innerdance erbjuder en intensiv ljudresa där musiken, även om den inte är nödvändig, spelar en viktig roll i processen. Speciellt framtagna spellistor för Kundalini Innerdance innehåller ljudlandskap, musik, frekvenser, brus, rytmer och instrument, som tillsammans stödjer och fördjupar upplevelsen. Musiken fungerar som en vägvisare genom upplevelsen och kan vara skapad för att illustrera en specifik resa eller tema.

Hello world

Musikens flöde och vibrationer påverkar våra hjärnvågor, dygnsrytmer, nervsystem och energiflödet i kroppen, vilket i sin tur aktiverar vår inre livskraft.

Vi leds in i ett drömlikt, halvvaket tillstånd där en dimension av skarp medvetenhet kan uppstå, där gränserna mellan det medvetna och det undermedvetna blir mindre tydliga. I detta tillstånd finns möjligheten att få tillgång till djupa tankar, känslomässiga lager och minnen, vilket möjliggör en resa mot en högre grad av medvetenhet. Detta tillstånd ger oss en chans att frigöra lagrade känslor, bearbeta trauman och lösa upp blockeringar, samt omprogrammera djupt rotade mönster. Resultatet kan bli att vi öppnar oss för nya möjligheter och en ökad livskraft.


Kundalini Innerdance för din healing


Genom att släppa taget och låta musiken vägleda din inre resa kan du uppnå en djupgående helande effekt för både kropp och själ. Denna upplevelse sträcker sig bortom det fysiska och når de innersta delarna av ditt väsen, där musiken verkar som en terapeutisk kraft som frigör kroppsliga blockeringar och skapar en harmonisk balans. Effekterna kan inkludera fysiskt helande, såsom minskade muskelspänningar, förbättrad sömnkvalitet och ett ökat allmänt välbefinnande.


Innerdance erbjuder en rad fördelar, inklusive:


- Frigörande av begränsningar och blockeringar

- Insikt och bearbetning av oro och rädslor

- Klarhet kring livets riktning

- Tydligare tankar och ökad närvaro

- Aktivering av din inre kraft och potential

- Stöd för att ta kontroll över ditt liv

- Inre frid och känsla av frihet

- Stärkande av din relation med dig själv

- Nyfunnen energi som förenar dig med din kropp

- Lättnad från stress, utmattning och spänningar

Hello world

Det är viktigt att notera att dessa fördelar är personliga och kan variera från individ till individ. Varje upplevelse är unik och anpassad efter individens specifika behov och process.

UNDER EN KUNDALINI INNERDANCE SESSION:

En Kundalini Activation session varar vanligtvis i cirka 120 minuter

Inledning:

Varje session inleds med en introduktion där deltagarna har möjlighet att dela sina tankar, ställa frågor och uttrycka sina känslor i stunden (friviligt).


Själva sessionen:

Under sessionen ligger deltagarna bekvämt på en yogamatta med slutna ögon medan musiken skapar en bakgrundskuliss. Under sessionen uppmuntras deltagarna att slappna av, vara närvarande i sina känslor och låta fysiska sensationer vara som de är. Det uppmuntras även att låta kroppen röra sig fritt i respons till musiken och energin omkring och inom dem.

Jag som guide är närvarande och delaktig i detta flöde. Min roll är att skapa ett tryggt rum, fungera som stöd, guida och framförallt observera dig under din helande process. Ingen dömande sker i den kärleksfulla energin som omger oss.


Integrering:

Efter sessionen avslutas med en kort tystnad där deltagarna uppmuntras att vara närvarande i ögonblicket, stillheten och pausen samt tillåta alla sinnesintryck, känslor, tankar och vibrationer att fortsätta röra sig fritt. Integreringen kan pågå i timmar, dagar eller till och med längre tid.


Dela upplevelsen:

Vi avslutar med en möjlighet till delning, även om det inte är obligatoriskt. Att öppna upp och dela med sig av sin inre resa kan i sig självt vara en helande handling.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG?

UNDER EN KUNDALINI INNERDANCE SESSION:

Upplevelserna under Innerdance är högst individuella och varierar för varje enskild person. Det finns inget "rätt" eller "fel" sätt att uppleva det på, och upplevelserna kan skifta från gång till gång. Varje deltagare tar till sig unika aspekter av sin inre resa.


Det är viktigt att komma ihåg att oavsett vad du känner eller upplever, så kommer du alltid att få det som behövs för din personliga process varje gång.

De sensationer som kan upplevas under kundalini Innerdance är mångfacetterade, och kan inkludera:

- Känslomässig frigörelse

- Känsla av värme eller kyla i kroppen

- Pirrande känsla genom kroppen

- En känsla av enhet med allt omkring

- Potentiellt intagande av olika mudras eller yogaställningar

- Känsla av total orörlighet men ändå koppling till något större

- Visioner, färgglada mönster eller mottagande av budskap

- Spontana kroppsrörelser som kan likna en dans

- Utbrott av olika ljud såsom gråt, skrik eller skratt

- Möjligheten att känna absolut ingenting eller ingen förändring

Förtroende, tillit till processen och att låta den inre dansen guida dig på din unika resa är nyckeln. Oavsett vad du upplever under sessionen, är det alltid till för din högsta bästa och personliga utveckling.

UPPLEV ETT KUNDALINI INNERDANCE GEMENSAMT

Ta del av din inre resa tillsammans med andra i en gemensam atmosfär. Dela den vackra upplevelsen med likasinnade som är där av samma anledning som dig.


I en gruppsession får varje deltagare omfamnas av en kärleksfull och harmonisk energi som ger stöd och närvaro.


Upplev den magi som uppstår när vi gemensamt utforskar våra inre vägar.


Sessionsalternativ finns i Älvsbyn, andra städer eller online. Håll koll på kalendern, min Facebokk och Instagram för att få information om kommande sessioner.

Andra möjligheter

ONLINESESSIONER

Oavsett var i världen du befinner dig, är du välkommen att delta i en Kundali Innerdance session. En möjlighet för dig att utforska ditt inre i bekvämligheten av ditt egna utrymme. Tillåt ditt inre att utforskas och väckas, oavsett vart du är på jorden.


Sessionerna genomförs via Zoom, både i grupp- och individuella sessioner.

INDIVIDUELL SESSION

Under en privat session riktas all uppmärksamhet mot dig, där vi tillsammans kan dyka djupt in i din inre värld med skräddarsydd vägledning och stöd. Din resa är unik och jag är här för att skapa en meningsfull och personlig upplevelse för dig.

KUNDALINI ACTIVATION INNERDANCE ÄR INTE REKOMMENDERAT VID:

- Graviditet

- Epilepsi

- Hjärtproblem

- Nyligen genomgången operation

- Psykiska sjukdomar eller besvär

- Kraftig medicinering för något av ovanstående tillstånd

Dessa rekommendationer är till för försiktighet och inte på grund av fara. Om du har liknande eller andra tillstånd, vänligen kontakta mig på kontakt@inrespirit.se för rådgivning.

unsplash