Holistisk Medvetenhets Terapi

Indre Spiridonova

Leg. Sjuksköterska & Dipl. Återhämtningsterapeut

IMPROVING HEALTH + IMPROVING LIFE

Mer om mig

My goal is to help women cultivate a healthy mindset and habits so they can show up strong for all the roles they play in their lives


Holistisk medvetenhets terapi (HMT) är NLP/Neuro-Semantics coaching, Regressionsterapi, Bio-Well scanning, Fenomenologisk psykoterapi och Hypnoterapi form där huvudfokus ligger på att behandla känslomässiga problem genom att skriva om dem via arbete med tidigare händelser och upplevelser.


Det finns alltid undangömda och oftast fördolda grundorsaker, eller roten till det som människor kallar för PROBLEM. Det kan manifestera som fysisk eller psykisk sjukdom, beroenden eller själv saboterande beteende. För att förändra det du inte vill ha i ditt liv, måste vi kolla in och hitta grundorsaken som gör att du undermedvetet håller fast vid det destruktiva och saboterande.


Under en holistisk medvetenhet terapi du tillsammans med terapeuten kommer att dyka in i händelser och upplevelser från det förflutna. Det är alltid ett unikt tillvägagångssätt som anpassas efter dina unika behov och situation genom att kombinera de olika terapeutiska verktyg och metoder. Meningen med alla de olika metoderna är att omvandla destruktiva och traumatiska upplevelser till konstruktiva, resurs givande. Det kommer att hjälpa frigöra negativa emotioner och beteendemodeller som är traumatiserande och är roten eller grundorsaker till dina problem.


Den här terapi hjälper människor med psykisk ohälsa som depression, apati, panikångest, fobier, PTSD och andra tillstånd som är orsakade av traumatisk upplevelse.

Det är även värdefullt för personlig och andlig utveckling, självkännedom i sökandet av ditt kall och självförverkligande. Det hjälper till att förstå sina beteendemodeller och skapa konstruktiva strategier för en önskvärd framtid. Du förblir mästaren och skaparen över ditt eget liv.


Med hjälp av den här terapi kommer jag att hjälpa dig få makt över dina tankar och känslor/emotioner samt omvandla dina traumer som just nu styr ditt liv.

Välkommen till en gratis konsultation*

*Alltid gratis 45 min! Men jag behåller rätten att välja vem jag är beredd att jobba med.


Om jag upplever att mina kunskaper räcker inte för ett lyckat resultat, behåller jag rätten att ge tillbaka pengar och avsluta sessionerna.


100% garanti**


**Resultat är garanterat bara när båda parter gör sina delar av terapi


Holistisk medvetenhet terapi

Jag jobbar med att hitta roten/orsaken till:


 • Sjukdom (Obs! jag jobbar inte direkt med sjukdom eller diagnos, men söker trauma som orsakar sjukdom)
 • Beroende (rökning, alkoholism, mat, sex mm.)
 • Panikångest attacker
 • Oro
 • Depression
 • Apati
 • Olika fobier (social, höjder, flyg, instängda utrymme mm.) 
 • Låg självkänsla
 • Prokrastination
 • Destruktiva relationer
 • Skam- och skuldkänslor
 • Ätstörningar
 • Självhat
 • Likgiltighet
 • Ilska
 • Aggression
 • Brist på pengar och överflöd


Oftast så räcker det med 8 sessioner (ca 2 mån) för att förändra nuvarande situation


Tystnadsplikt är garanterad!

Vad kan du förvänta dig

1.


Inre fred

Du kommer att bearbeta känslorna/emotioner som skapade dina problem som depression, beroende, sjukdom eller annat.

Du får en känsla av frihet, eftersom min terapi kommer att hjälpa dig reda ut roten till de negativa känslor och emotioner.

2.


Höhre självkänsla

Du får ökat självförtroende

Holistisk medvetenhet terapi hjälper dig att förstå och inse vilka trauman kan vara orsaken till dina problem. Samt hur du genom att bearbeta trauman kan höja din självkänsla, självförtroende samt existentiell självkänsla.

3.


Förbättrat livskvaliteten

Du kommer att höja din medvetenhet samt vidga världsbild och få verktyg vilka frigör från känslomässiga blockeringar och  lär dig hantera dina känslor och emotioner samt  leder en höjning av energi och motivation.

4.


Stabilare psyket

Holistisk medvetenhet terapi ska hjälpa dig att bearbeta dina känslomässiga trauman, som i sin tur kommer att öka din mentala och psykiska motståndskraft för psykiska påfrestningar som hanterering av stress och svårigheter samt utmaningar.

5.


Bättre relationer med andra

HMT kommer att hjälpa dig att förbättra dina relationer med andra - dina nära och kära samt  kollegor. Du kommer att få högre medvetenhet, adekvat självbild,  samt önskat agerande på dina känslor och andra människors känslor. Du blir mer öppen för världen.

6.


Healing

Bieffekten kan oftast vara att alla dina problem i form av sjukdom, beroende, rökning, depression, apati, rädsla och panikattacker försvinner för alltid! Men bara efter att du har bearbetat roten till problemet genom att implementera alla insikter i din vardag!

Obs! Jag jobbar exklusivt bara med de människor som är redo för förändring!

Would you like to be heard?

Let’s talk and create your exceptional life.