Coaching & Samtalsterapi

ÅTERHÄMTNINGSTERAPI & COACHING

Återhämtningsterapi innebär vägledning för de som har varit utmattade, har pågående utmattning eller har bekymmer med annan stressrelaterad ohälsa eller trauma. Det är en holistisk metod vilken omfattar stresshantering, mindfulness, meditation samt personlig- och andlig utveckling. För läkning och återhämtning av utmattning och stress behöver kropp, sinne och själ komma till balans och harmoni. Återhämtning innebär att hitta nya förhållningsätt till livet och inte om att återgå till det gamla.

Som återhämtningsterapeut kommer jag att stötta dig i processen där du ska kunna hitta din egen väg till ditt liv i balans. Jag kommer att visa dig hur du kan stilla tankarna som har lett dig till stress och utmattning. Genom att stilla tankar frigör du utrymme för läkning och återhämtning.

SÅ VAD GÖR JAG EGENTLIGEN?

Jag arbetar med människor som lider av utmattningssymtom eller de som har varit med om en livskris, för att hjälpa dem att hitta en ny riktning till livet. Syftet är att vägleda och hjälpa klienten att upptäcka sitt eget sätt att hitta det inre lugnet genom att stilla tankarna. Fokus är att lära klienten lugna ner tankearbetet för att kunna känna tillit och lyssna på hjärtat för att kunna finna nya vägar i livet. De vägar som ska leda ur utmattning och stress till ett liv i harmoni och balans.

Mitt arbete består av individuella samtal med klienten, samt arbete med grupper både fysiskt och digitalt i återhämtningsterapi, mindfulness, meditation och personlig utveckling. Grupperna med inriktning för personer som har varit utmattade, lider av stress eller trauma, har alltid reducerat antal deltagare för att kunna erbjuda lugn miljö och minska intryck. Jag kommer att guida in i ett sätt att leva med medveten närvaro så att du ska kunna hitta din egen balans i ditt liv.

Meditationsgrupper har alltid en inledning beroende på dagens tema, men alltid med fokus på meditation och medveten närvaro. Genom att delta i återhämtningsterapigrupp får man fördjupa sig i varför man hamnar i utmattning eller stress, samt hur man hittar sin egen väg till läkning, återhämtning och ett nytt liv i balans. Syftet med deltagandet är att alla ska kunna ta del av en läkande process, få verktyg, öka begriplighet och insikt i hur just du hittar dina nya vägar i ett mer harmoniskt liv.

Jag använder unika meditationer som jag har skrivit själv. Alla mina meditationer är anpassade beroende på var i processen man är. Meditationerna är från nybörjare till mycket avancerad nivå.