Bio-Well

ANALYS AV EN PERSONLIG ENERGISK HOMEOSTAS GENOM ATT MÄTA

ENERGIFÄLTET

Bio-Well är för dig som vill mäta din energi och stressnivå i kropp, organ och system. Den ger information om din energibalans genom att analysera ditt energifält och din stressnivå. Med hjälp av scanning upptäcker man förändringar i kroppens inre organ, system och psyket vilket hjälper till att förstå om stressen är fysisk, mental eller psykisk.Den tillåter att analysera psyko-emotionell status, undersöka tillstånd av olika organ och system i kroppen och används som ett hjälpmedel till att rekommendera den mest effektiva terapimetoden för just dig.


Bio-Well förenklar analysen av avvikelser avsevärt och påskyndar uppnåendet av det slutliga målet – upparbetning av det personliga rehabiliteringsprogrammet och/eller förebyggande medel. Tolkningen av skanningarna är baserad på traditionell kinesisk medicin, Ayurveda och många vetenskapliga och kliniska undersökningar gjorda under 25 år.


Det gör det möjligt att redan i ett tidigt skede förutse de funktionella störningarna och vara till hjälp för att vidta förebyggande åtgärder innan sjukdom bryter ut. Samtidigt kan Bio-Well vara till hjälp att registrera förändringar i kroppen och progress av vald rehabiliteringsmetod eller behandling. Med Bio-Well kan du få en insikt om hur din kropp och psyke mår för att kunna förebygga sjukdom och om den valda behandlingen eller rehabiliteringsmetoden är rätt för dig.


Bio-Cor i sin tur är en behandlings-apparat från Bio-Well. Den är utvecklad för att balansera energi på bara 10 minuter eller strukturera tex vatten som du sedan intar för att balansera kroppen inifrån. Du kan även få lyssna på bioneural-ljud i form av musik eller applicera sändaren på valfri plats eller akupunkturpunkt på kroppen för behandling.

FAKTA OM BIO-WELL

GDV-kamera är ett revolutionerande, icke-påträngande sätt att mäta människors energifält med hjälp av en specialiserad kamera och mjukvarusystem.

Bio-Well har utvecklats av Dr. Konstantin Korotkov-teamet och förmedlar den kraftfulla tekniken som kallas Gas Discharge Visualization (GDV) eller Electro Photonic Imaging (EPI) -teknik på marknaden på ett mer tillgängligt sätt än någonsin tidigare.

Den utvecklades tillsammans med andra partners som bland annat Gaia TV och produkten används bland annat av den kända forskaren Dr. Joe Dispenza. Bio-Well består av en stationär kamera och medföljande programvara, vilket gör det möjligt att snabbt och enkelt genomföra mänskliga energiscanningar.

När en skanning utförs, appliceras en svag elektrisk ström på fingertoppen under mindre än en millisekund. Som svar på denna stimulans avger fingertoppen elektroner. Elektroner eller fotoner skapar gasutsläpp eller ett sken/ljus. Detta ljus fångas av videokameran och sedan bearbetas den digitala bilden av ljuset av Bio-Well-mjukvaran för att visa energi- och stress-utvärderingar. Varje skanning ger en mängd meningsfull information för att ge dig en helhetssyn av ditt välbefinnandes tillstånd.

Analysen av fingertopparna som skapas i Bio-Well Software bygger på begreppet akupunkturpunkter och kontrolleras av mer än 20 års kliniska studier av hundratals läkare och forskare med tusentals patienter. Skanningsprocessen är snabb, enkel och icke-påträngande. Få realtids återkoppling om faktorer som påverkar ditt energiläge. Visa varje skanning på en mängd intressanta sätt med upp till 9 resultatvisningsmöjligheter.

Med Bio-Wells tillbehör Bio-COR gör det möjligt att balansera obalanser i kroppens energier på bara tio minuter! Med Bio-COR kan man även strukturera tex vatten som du sedan intar för att balansera kroppen inifrån.

Bio-Well presenterar en analys av energifältet och möjliggör att se den dagliga omvandlingen och påverkan av olika behandlingar, situationer och stimulans till energifältet och därmed till en persons tillstånd. Mjukvaran gör databehandlingen enkel att förstå för alla.

Bio-Well används av tusentals läkare, utövare och forskare över hela världen. Bio-Well mäter inte bara kroppens anatomiska struktur utan registrerar även funktionella/energiska tillstånd hos organ och system vid mätningstillfället.

Bio-Well analys har följande resultat:

– Gör det möjligt att definiera organ och system i kroppen som behöver uppmärksamhet.
– Gör bedömning av kroppens uppföljningsrespons till olika influenser (behandlingar, känslor, mobiltelefoner mm.).
– Ger information om psyko-emotionellt tillstånd och stressnivå (ångest).
– Gör det enkelt att mäta kroppens respons till olika mediciner, kosttillskott och mat.Bio-Well GDV Camera finns i mer än 70 länder. För att få mer information gå tillwww.bio-well.com.

Viktigt att veta innan undersökning!!!

  1. Undersökning görs inte på människor som har kardio stimulator
  2. På händerna ska inte finnas ringar, klocka eller armband (som sätts bara under dagen) och andra metall saker.
  3. Rekommenderas inte analys med Bio-Well om du hade nyligen genomgått en hjärtinfarkt.
  4. Du får äta senast 1,5 timme innan undersökning.
  5. Du får inte tvätta händerna direkt när du kommer. Det måste gå minst 20 minuter.
  6. Resultat kan vara förvrängd om du är två dagar innan, under eller två dagar efter mäns.
  7. Du kan inte ha långa naglar. Långa naglar tillåter inte utföra rätt analys och ger förvrängd bild.

Bio-Well analys har följande resultat:

– Gör det möjligt att definiera organ och system i kroppen som behöver uppmärksamhet.
– Gör bedömning av kroppens uppföljningsrespons till olika influenser (behandlingar, känslor, mobiltelefoner mm.).
– Ger information om psyko-emotionellt tillstånd och stressnivå (ångest).
– Gör det enkelt att mäta kroppens respons till olika mediciner, kosttillskott och mat.Bio-Well GDV Camera finns i mer än 70 länder. För att få mer information gå tillwww.bio-well.com.

Bio-Well är inte ett medicinskt instrument, det är inte konstruerat för medicinsk diagnostik, det är en analysapparat som mäter energi och stress hos en person. Vid hälsofrågor, kontakta din läkare.

BIO-COR

BEHANDLING SOM BALANSERAR HELA DIG

Bio-Cor 10 är en energi- och informations-enhet designad för att möjliggöra minskning och balansering av stress i användarens subtila energier, samt för att strukturera vätskor som tex vatten. Den spelar upp speciellt utvald Chakra-musik som exporteras från Bio-Well-mjukvaran och avger extremt låg intensitet (0,0001÷0,6 µW/cm2) i det elektromagnetiska fältet med extremt hög frekvens (EHF) (40–43 GHz, 6,97–7,5 mm våglängd) med användning av den speciella ”Bio-Cor”-sändaren.

Den kan användas för att bibehålla välbefinnande och förbättra balansen i kroppen. Dessa EHF elektromagnetiska fält kan även användas för övergripande harmonisering, balansering och stressreduktion.

Det går att applicera extremt hög frekvens med (EHF)-sändaren på pannan genom att ansluta sändaren till speciell förlängningsport på hörlurarna för att uppleva den allmänna effekten genomgående i hela kroppen. Det går även att ansluta ”Bio-Cor” (EHF)-sändaren direkt till ljudspelaren och applicera sändaren på valfri plats eller akupunkturpunkt på kroppen.

Dessutom kan man strukturera vatten och sedan dricka den för att på det viset harmonisera och balansera kroppen.

Analys, behandlingar och priserAnalys med Bio-Well och behandling med Bio-CORIngår analys med Bio-Well samt professionell tolkning av data i muntligt samt skriftlig form. Du får rapport och rekommendationer för vidare åtgärder vid behov. Sen får du unik och just för dig skapat behandling med Bio-Cor.

Varaktighet ca 1h

Investering: 1000kr


Analys med Bio-Well samt samtalsterapi och behandling med Bio-CORIngår analys med Bio-Well samt professionell tolkning av data i muntligt samt skriftlig form. Samtalsterapi som är individuellt anpassat utifrån analys från Bio-Well. Du får rapport och rekommendationer för vidare åtgärder vid behov. Sen får du unik och just för dig skapat behandling med Bio-Cor.

Varaktighet ca 1,5h

Investering: 1500kr


Uppföljning med Bio-Well

Ingår uppföljande analys med Bio-Well samt professionell tolkning av data i muntligt samt skriftlig form. Du får rapport och analys av din pågående åtgärder eller rehabilitering. Sen får du unik och just för dig skapat behandling med Bio-Cor.

Varaktighet ca 1h

Investering: 1000kr