Från stress till balans

FRÅN STRESS TILL BALANS

Återhämta dig från utmattning och stressrelaterat trauma - Ett års återhämtningsprogram
INNEHÅLL


1. Återhämtningsprogram

20 veckor teoretisk del där du får lära känna dig själv på djupet. Lektionerna är

online som kunskapskälla och utgångspunkten för sinnet.


2. Påbyggnadsprogram

20 veckor med lektioner och coaching som hjälper dig att hitta ditt självförverkligande.

Här får du lektioner och uppgifter som är plockade av de bästa från psykologin till

coaching på metanivå och neurolingvistisk programmering.

3. Avslutningsprogram

12 veckors program handlar om paradigmskifte som består av metafysik och existentiella samtal, teorier och filosofier.

Du kommer att få arbetsmaterial i form av meditationer, andningstekniker, skriftliga uppgifter, läsning, seminarium, grupparbete samt coaching på metanivå mm.


4. Personlig gruppcoaching och terapi

2 timmar/ vecka under hela året, får du personlig terapi och coaching, gruppcoaching i mindre grupper tillsammans med mig samt även individuellt arbete i mindre grupper.


SYFTET


1. Återhämtningsprogram

Förstå vem du egentligen är. Hitta orsaken bakom orsaken om vad som gjorde dig sjuk. Få tillgång till nya kunskaper om stress och utmattning för att förstå de psykologiska och fysiologiska stressmekanismerna samt omprogrammera dina undermedvetna program till mer önskvärda. Energiarbete genom att balansera ditt Familjesystems hierarkiska ordning. Kunskap inom näring och örter som komplement till ditt tillfrisknande.


2. Påbyggnadsprogram

Kursen kommer att hjälpa dig förstå vad du gör här på jorden. Lektionerna är uppbyggda för att succesivt hjälpa dig att förstå dina förmågor och talanger. Programmet är fullspäckat med redskap som kan förbereda dig till det arbetsliv som du är menad att jobba inom. Du kommer att lära dig NPL samt psykologiska verktyg om hur och varför du gör en lyckad arbetsintervju eller startar eget företag.


3. Avslutningsprogram

Att kunna förstå "Vad finns det mer än jag och mitt självförverkligande?" Här sammanflätas världsreligioner, vetenskap och vardag. Kunskapen behövs för sinnet för att kunna lugna ner den. Med hjälp av meditationer och andningstekniker kommer du att skapa utrymme för djup läkning och återhämtning.


4. Personlig gruppcoaching och terapi

Individuellt anpassad information utifrån var under resan just Du befinner dig. Det hjälper att bryta isolering och ensamhet samt är ett värdefullt redskap i utveckling av varandras erfarenheter och insikter.4x LYXBONUSAR BARA VID KÖP AV HELA PROGRAM


Bonus 1

3 hela dagar Basturetreat i Norrbottens pärla


Bonus 2

5 hela dagar ”Inre Resa- Retreat" (om möjligt utomlands)


Bonus 3

Bodyflex för nybörjare - Andas ut oönskAde centimetrar!


Bonus 4

Gästföreläsare - fyll upp kunskapsbankenBonus 1:  3 hela dagar Basturetreat i Norrbottenspärla


Bastubehandling grundat för återhämtning och balansering med läkande vihtor, mindfulness övningar, meditationer, workshops, och friluftsaktiviteter. Ingår mat och boende med fokus på hälsa, antiinflammatorisk kost och periodiskfasta. Retreat och bastu är anpassat för människor som har panikångest, stressrelaterat trauma eller utmattning. Här lär du dig, hur med hjälp av bastu kan du lära om kroppen att förändra reaktioner på stress. 


Ges kostnadsfritt bara vid köp av hela program

OBS! Resekostnader till och från Retreat ingår ej.

Värde 8,800 SEK


Bonus 2:  5 hela dagar ”Inre Resa” Retreat (möjligt utomland)


Retreat grundat i coaching, terapi, metacoaching och NLP-sessioner som hjälper dig att förändra dina begränsade övertygelser och inlärda irrelevanta program. Hjälper att bygga nya egna värderingar och dyka in i ditt undermedvetna och omedvetna. Snabbar på viktiga processer som är lättare att bearbeta vid fysiskt möte. Dagarna består även av guidade meditationer, tystnad och egentid i naturen. Boende och mat ingår, med fokus på hälsa, antiinflammatorisk kost och periodisk fasta.


Ingår kostnadsfritt när du köper av hela program

OBS! Resekostnader till och från Retreat ingår ej.

Värde 15,000 SEKBonus 3: Bodyflex för nybörjare - Andas ut oönskde centimeter!


Andas ut oönskade centimetrar! Du får ett 2-veckors träningsprogram som kommer att hjälpa dig minska i storlek.. minst 10cm under de två första veckorna. Det är en mycket snäll träningsform som hjälper dig att bygga basmuskler, syresätter hela kroppen, försörjer kroppen med energi och minskar kroppens omfång.


Ingår kostnadsfritt när du köper av hela program

Värde 18,000 SEK


Bonus 4: Gästföreläsare - fyll upp kunskapsbanken


Du kommer att ta del av gästföreläsare som har andra kunskaper att bidra med än vad jag har. Läkare, terapeuter och coacher som kommer att fylla på med livsviktig kunskap.


Ingår kostnadsfritt när du köper av hela program

Värde 8,000 SEKMilstolpar


 1. Acceptera det som har hänt och kapitulera i motståndet mot det

 2. Att man tar ansvar för det som hänt och ansvar för sin läkning

 3. Att man förlåter sig själv och omgivningen för att det blev så här

 4. Att man lär sig att lyssna på sin intuition, sin inre röst, och att följa den

 5. Att man lär känna sig själv, både ur ett kroppslig och ett själsligt perspektiv

 6. Att man tillåter återhämtningen att vara en del av livet


Mål 1. Du lär dig att släppa taget om irrelevanta förväntningar och skapa tillit.

 2. Du läker steg för steg och lär dig att tänka långsiktigt och välja riktning, istället för mål.

 3. Du frigör plats till något nytt att komma in i ditt liv.

 4. Du tränar upp en medvetenhet som blir din kompass i livet.

 5. Du kommer att använda själviakttagelse för att uppnå självkännedom, självkänsla och självkärlek.

 6. Med självkänsla och självkärlek kommer du att kunna bygga egna värderingar som blir dina vägvisare i livet. Du övertar makten i dina egna händer vilket i sin tur tillåter dig att känna dig levande igen.

Två olika betalnings alternativ

Välja den som passar dig bäst!

1.


Köp hela kursen på en gång och få alla bonusar och förmåner av programet. Du kan välja att gå programet i din egen tackt, beroende på var i utmattning eller situation du befinner dig.

2.


Prenumerera program och betala en minde summa  pengar varje månad så länge du vill fortsätta att göra din återhämtnings resa tillsammans. Det är en möjlighet för de som har inte möjlighet att läga en klumpsumma för hela kursen.  

“Om du går igenom ett helvete, fortsätt gå.”

–Winston Churchill

Du är inte ensam. Vi kan gå tillsammans.